Nye nettsteder oppdages daglig – enten gjennom etterforskning eller informasjon fra samarbeidspartnere i inn- og utland, eller som følge av tips. Informasjonen deles med politienheter i andre land, slik at det døgnet rundt og i de fleste tidssoner finnes politifolk som etterforsker nettsteder med overgrepsmateriale, og som får blokkert tilgangen til disse.

Kripos definerer bilder og filmer som inneholder seksuelt misbruk av barn, som bevis i en potensiell straffesak, der offer, gjerningsperson og gjerningssted ennå ikke er kjent, og håndterer materialet deretter. Når det er mulig, vil vi arbeide med å identifisere personene som er avbildet, for å stanse pågående misbruk.

Kripos har et utstrakt samarbeid med en rekke politienheter verden over, og har som mål å være i front når det gjelder å følge trender og endringer i gjerningspersoners atferd på nett. Vi er også avhengig av et godt samarbeid med nettsteder der barn og unge ferdes for å bekjempe overgrep mot barn.